מוצרים בפורמט מוגדל לסקטור המקצועי
שליח עד הבית חינם החל מ 299 שקלים
חדש באתר: ללא מינימום הזמנה!
איסוף עצמי חינם ממשרדי החברה

תקנון אתר פלאניפוליה

מסמך זה מגדיר את התקנון ותנאי השימוש באתר www.planifollia.com המופעל על ידי חברת פלאניפוליה – PLANIFOLLIA 
כתובת משרדי הנהלה: תל גיבורים 5 תל אביב-יפו. 
שעות פעילות המשרדים בימי ב'-ה' בין השעות 16:00 - 12:00 הגעה תתאפשר בתיאום מראש בלבד.
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב הגילגל 95 מעלה אדומים מיקוד 9841292.
שירות לקוחות בטלפון 050-5353-104 בימים א'–ה' בלבד בין השעות 17:00 - 09:00
ניתן לפנות גם בכתובת המייל: info@planifollia.co.il
אתר האינטרנט של פלאניפוליה מפעיל שירותי משלוחים עבור כלל לקוחותיו.

1. כללי

  1.   אתר האינטרנט פלאניפוליה (להלן: "האתר") משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרי וניל ואפייה שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל.
  2.   בעלות האתר ומפעילתו הנה חברת  PLANIFOLLIA ע.מ. 305569717 מרחוב הגילגל 95 מעלה אדומים (להלן: "החברה" ו/או "פלאניפוליה")
  3.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ומתחייב לתנאיו.
  4.   כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
  5.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  6.   התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
  7.   כל המוצרים המוצגים באתר בין אם הם למכירה ובין אם לא, מיוצרים ע"י פלאניפוליה תחת מותג החברה ושייכים לה.
  8.   אין לעשות כל שימוש במותגי ומוצרי החברה ללא ידיעתה, לרבות כל סימני ההיכר הממותגים לרבות צורות וצבעים, הנמצאים על  האריזות או בכלל באתר אשר שייכים לחברה. 
  9.   בקנייה באתר הינך מאשר כי פלאניפוליה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב לרבות SMS או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים.
  10.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה.
  11.   בקנייה באתר זה הינך מצהיר כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו, וכן שאת/ה מעל גיל 18.
  12.   כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים ראשי להזמין את כלל המוצרים הנמצאים במלאי בעת ביצוע ההזמנה.
  13.   מימוש קופונים / קוד הנחה אישי או קבוצתי כפוף לתנאי החברה והחברה רשאית לשנותם ולבטלם בכל עת ללא הודעה מראש ללקוח. 
  14.   מימוש קופון או קוד הנחנה הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת).
  15.   פלאניפוליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים ו/או ההנחות בכל עת.
  16.   החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה בו שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
  17.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם של כלל המוצרים, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תיהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש מעת לעת ו/או תוך כדי ביצועם.
  18.   מובהר למען הסר הספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (מובייל) ובין שימוש באתר במחשבים נייחים או ניידים לרבות כלל הסוגים והחברות והמותגים.
  19. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

 

2. השימוש באתר

  1. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
  2. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או בכל מדיה אחרת כלשהי.   
  3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראות שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי החיפוש ומנועים כללים, המקושרים במישרין או בעקיפין אל האתר.

3. הזמנה באתר

  1. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנוחות והקופנים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנויות הקמעונאיות השונות הפזורות ברחבי הארץ, בבתי הספר לאפייה ובחניות המתמחות באפייה לרבות כל סוגי הסניפים החנויות והרשתות. למען הסר הספק יודגש ויובהר כי הלקוח לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור לאתר. בכל עניין יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בתחילת התקנון ובסעיף 1. 
  2. האתר מציג מגוון של מוצרים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר והמלאי בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו הסוג ו/או את אפשריות אופן אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם תוגבל או לחלופין תופסק לצמיתות. בזאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מכירת מוצר ו/או מוצרים ללא הודעה מוקדמת מראש. בנוסף החברה, שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות באתר אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שייבחנו על ידי החברה), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי. למען הסר הספק, מובהר כי המגבלה הנ"ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.
  4. מובהר כי, ומבלי לגרוע משיקול דעתה של החברה, מספר של הזמנות באתר אשר בוצעו על ידי אותו לקוח ו/או אל אותה כתובת משלוח (לקבלת המוצרים) בתדירות גבוהה ו/או חוזרת באופן שיטתי ו/או בסמיכות זמנים (קרי באותו היום או בימים עוקבים או סמוכים, או בימים קבועים בכל שבוע או בכל דרך שהחברה תקבע שעל פיה מוגדר אופן ההזמנה כאופן הזמנה שיטתי) במסגרתם הוזמנו כמויות מוצרים אשר 1. חורגת משמעותית במצטבר ולא במצטבר מעבר לכמות המוצרים המותרת ו/או לכמות המוצרים שהחברה רואה לנכון ע"פ הגדרותיה ו/או  2. הינה כמות מקסימאלית בכל רכישה, ע"פ מדיניות הגבלת כמות היחידות והמוצרים המוצעים באתר כאמור, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש הפרטי והאישי. מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו.
  5. פלאניפוליה שומרת על זכותה לשנות מדיניות זו וכל מדיניות אחרת הקשורה באתר כמפורט לעיל ומתעדכן מעת לעת, הכל לפי שיקול דעת החברה הבלעדי והמלא, וללא מתן הודעה או הוראה מוקדמת לקהל הגושלים, הלקוחות, המזמינים באתר, והמבצעים בו כל פעולה שהיא.
  6. במידה והמזמין אינו זה שאוסף את ההזמנה, יתכן (תלוי בסוג המשלוח) כי יהיה על המזמין למלא ייפוי כוח בתוספת ת.ז. בעת ביצוע ההזמנה ו/או לעדכן על כך את החברה לאחר ההזמנה לטובת איסוף ההזמנה. מודגש כי במידה זו, ולא מבוצע ייפוי כוח מצד המזמין, החברה לא תיהיה, ואינה אחראית על כל המשמעויות המשתמעות מכך, על אופן איסוף והיתכנות שחרור החבילה במסגרת קבלת המשלוח ע"י הלקוח /ואו ע"י בא כוחו, ולא יהיה ללקוח כל טענה או אפשרות לתביעה בעיניין זה.
  7. במידה ותחול טעות באתר ו/או בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בפרטי הזנת הלקוח ללא יוצא מן הכלל, בתמונת המוצר ו/או השירות או בכל חומר אחר הנמצא והמוצג באתר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח. טרם ביצוע התשלום הלקוח מתחייב למסור מידע מדיוק, מלא ומעודכן.
  8. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע" המכיל את שם המוצר, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "דף המידע"). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.
  9. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: מאסטרכארד, ישראכרט וויזה. לא ניתן בשלב זה לרכוש באמצעות כרטיסי אמריקאן אקספרס ודיינרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד. 
  10. בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
  11.  רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  12.  היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 4. הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 5. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

5.1 באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

5.2 החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש במוצר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את המוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי במקרה הצורך מומלץ להיוועץ ברופא או בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם מוצרים אחרים.

6. אספקה והובלת מוצרים

6.1 בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לשעת ההזמנה באתר, ישנה אפשרות שההזמנה תיחשב למשלוח ולאיסוף, לרבות אישור הזמנה ו/או ליום העסקים הבא בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה. מובהר בזאת כי אספקה ליום העסקים הבא תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח זהים.

6.2 החברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל בלבד בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה כמפורט בסרגל ובדף מדיניות המשלוחים והאספקה המופיע באתר. 

6.3 הלקוח יהיה רשאי לבחור במספר אפשריות שילוח, במחירים שונים בהתאם לסוג הקנייה ומחיר הקנייה, בהתאם למפורט בדף ובסרגל מדיניות המשלוחים והאספקה.

6.4 מובהר בזאת כי משלוחים עד הבית של הזמנות, עבור כל הזמנה לכתובת אחת, יתאפשרו בשלב זה רק ע"י תוספת בסך 15.00 ₪ נוספים לכלל סוגי ההזמנות וללא יוצא מן הכלל, בהתאם למפורט בדף ובסרגל מדיניות המשלוחים והאספקה

6.6 החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.

6.7 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב של 7 ימי עסקים ישראליים מרגע אישור התשלום מחברת האשראי הרלוונטית, ובשעות הפעילות החברה בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.

6.8 פלאניפוליה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח ו/או בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה  לאספקת המוצר.

6.9 פלאניפוליה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לא לספק ו/או לעכב אספקה ו/או לבטל כליל הזמנה של מוצר/ים שנרכשו באתר, ללא כל הודעה מוקדמת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי אם מצאה לנכון שאחד מפרטי ההזמנה לרבות פרטים אישיים ופרטי התקשרות אינו/ם תקין/ים ו/או אם לא ניתן לאמת, לזהות ו/או ליצור קשר עם הלקוח בצורה סבירה, כזו שניתן יהיה להוציא את ההזמנה והמשלוח אל הפועל. בנוסף, מבהירה בזאת החברה שכל בקשות מצד הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, לפניה ואחריה לרבות בקשות אשר יופיעו ב"הערות" בגוף / בטופס ההזמנה ייבחנו בבחינת "כל מקרה לגופו" והלקוח מכיר, יודע ומאשר כי במקרה ואין באפשרות החברה, ע"פ הצהרתה בלבד, לעמוד ו/או להתחייב לדרישה או לבקשת הלקוח, ומכל בחינה שהיא לרבות: מלאי, שינוע לוגיסטי, מועד וצורת אספקה, איכות המוצר וכל דרישה למתן מידע שהוא בגדר "סודיות מסחרית" של החברה, תהא החברה רשאית לבטל לאתלר את ההזמנה, גם אם שולמה במלואה וללקוח לא תיהיה כל טענה בנידון. 

6.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כאמור בסעיף 6.9 ולעקב אספקה של כל הזמנה, אשר תכלול כל בקשה ו/או הערה וללא קשר לרמת הליגיטימיות שלה, גם מעל לזמן האספקה אליו היא התחייבה כאמור בעת ביצוע ההזמנה ועד ל 14 ימי עסקים. מטרת העיקוב היא בחינת יכולת החברה להוציא אל הפועל את בקשת או הערת הלקוח. במקרה זה הלקוח יעודכן אודות עיקוב ו/או הודעה על ביטול ההזמנה באחת מדרכי ההתקשרות המצויינים בטופס ההזמנה / החשבונית ו/או בכל דרך אחרת שבה הלקוח, או מי מטעמו פנה בפועל אל החברה לרבות אם כתובת המייל או הטלפון שונה מזו המופיע בטופס ההזמנה לאחר שהזדהה בפני החברה כבעל ההזמנה בפועל והחברה אימתה את דבריו.

6.11 היה וההזמנה בוטלה ע"י החברה כאמור בסעיף 6.9 ו 6.10, תפעל החברה לזכות את הלקוח תוך 14 ימי עסקים. אל הלקוח תשלח "חשבונית מס זיכוי" ובחשבונית תפורט סיבת הביטול. הזיכוי הכספי יופיע בחשבון הלקוח ו/או בפירוט דפי החשבון של הלקוח בהתאם למדיניות חברת הסליקה בלבד. מועד הזיכוי בחשבון הלקוח הינו באחריות חברת הסליקה ולפי מדיניות ההחזרים, הזיכויים והביטולים של חברת הסליקה איתה התקשרה החברה בעת ביצוע ההזמנה. ללקוח לא תיהיה כל טענה כלפי פלאניפוליה בדבר עיקוב / מועד הזיכוי בחשבון הלקוח בפועל. 

6.12 לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם ו/או לא יאסוף את המשלוח זמן ממקום מסירת המשלוח במקרה שהמשלוח אינו מגיע עד לדת ביתו – הזמנתו עלולה לחזור אל מחסני החברה וחיוב בגין חזרת החבילה עלול להתווסף ללקוח. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

6.13 אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד בהתאם להתקשרות החברה עם חברות ואפשריות המשלוח המוצעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת באתר במדיניות המשלוחים והאספקה. יובהר כי על אף האמור החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.14 בעת אספקת המוצר/ים, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה  ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

7. ביטול הזמנה

7.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

7.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 7 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

7.3 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים והכל לפי שיקול דעת החברה:

7.3.1 מוצרים ומארזים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.

7.3.2 טובין פסידים, קרי מוצרים מתקלקלים שעבר תאריך תפוגתם, שנשברו, שנהרסו ועוד.

7.4 ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח:

7.4.1 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס "הזמנה התקבלה" יופיע לצד שורת ההזמנה כפתור (אייקון) לביטול הזמנה, לחיצה על הכפתור תבטל את ההזמנה באופן מיידי.

7.4.2 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס "הזמנה בטיפול", ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:

7.4.2.1 שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה על ידי בחירת "ביטול הזמנה" ומילוי פרטים.

7.4.2.2 פנייה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף 1.

7.4.2.3 שליחת מייל לכתובת info@planifollia.co.il

7.4.2.4 שליחת  SMS או וואטזאפ למספר 050-5353-104

7.5 ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:

7.5.1 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7.4 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה (ככל שהמוצר סופק ללקוח באמצעות משלוח); (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.

7.5.2 היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

(א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7.4 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לאחד בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 8% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.

7.6 במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לחברה  ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו לחברה לצורך בדיקה.

7.7 היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, החברה רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה במקרה כאמור.

7.8 היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 7.4 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה (באם הפנייה נעשית באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה- יש לבחור "הזמנה שהגיעה"). ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו (זיכוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 7 – ללא דרישת השבת המוצר/ים ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם); או (ב) שהוא מעוניין לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי בכל אחת מחנויות הפרוסות ברחבי הארץ המציעות לקנייה את מוצרי החברה על ידו. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד סופר-פארם במקרה כאמור.

7.9 מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

7.10 החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

7.11 למען הסר הספק, לא ניתן לשלם במטבע זר באתר והתשלום הינו במטבע ישראלי בש"ח בלבד. במקרה של זיכוי ו/או ביטול הזמנה בין אם מצד הלקוח ובין אם מצד החברה, הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי עימו התבצעה העסקה/ההזמנה ובש"ח בלבד. ללקוח לא תיהיה כל טענה ו/או דרישה לזיכוי וגם חלקי במטבע זר לרבות הצמדה למדד ו/או לכל שער חליפין של מטבע זר ו/או כל מטבע ווירטואלי ו/או כל סחורה סחירה ו/או מניה/ות ואו אגרת/ות חוב ו/או כל כרטיס נטען בין אם הם מקומיים ובין אם הם בני"ל ביום ביצוע העסקה באם נדרשה כל המרה לשקלים מצד הלקוח, לצורך ביצוע העסקה. 

 8. סודיות ופרטיות

8.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

8.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

8.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. פלאניפוליה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

8.4 פלאניפוליה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של החברה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

8.4.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

8.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

8.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין החברה (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

8.4.4 בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

8.5 פלאניפוליה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

9. אחריות

9.1 האחריות על טיבו של מוצר חלה על החברה על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

9.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

9.3 החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

10. קניין רוחני

10.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של פלאניפוליה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפלאניפוליה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה.0

11. מדיניות פרטיות

  1. מדיניות זו חלה על שימושך באתר www.planifollia.com , (להלן "האתר"), ללא קשר לאופן הגישה או השימוש שלך בהם.
  2. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרים. לפיכך, פלאניפוליה מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתרים את מדיניות הפרטיות הנהוגה בהם, את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתרים, הליך הרישום לאתר שימושך בשירותים השונים באתרים.
  3. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתרים ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה, לצד תנאי השימוש הכללים, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.
  4. מדיניות זו חלה על כלל השימושים שעושים המשתמשים שלנו באתרים, לרבות:
   1. כאשר תשתמש באתר, בין אם תוך שימוש במחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך, ובין אם תתחבר לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר.
   2. על שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות SMS, טלפון, צ'אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.

אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתרים.

  1. שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע, לא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי החברה ובאמצעות האתרים, אשר דורשים ביצוע של הליך רישום. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת ביצוע הזמנה ו/או לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.
  2. המידע הנאסף באתר מתחלק למידע שנאסף באופן ישיר מהמשתמש ומידע שנאסף באופן עקיף. המידע הנאסף באופן ישיר באתר מגיע ממילוי טפסים באתר על ידי המשתמש בהם מתבקש להזין את הפרטים האישיים הבאים (או את חלקם): שם, כתובת, טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני. הפרטים משמשים לצורך פתיחת תיקי לקוח ופנייה למוקד המכירות ושירות הלקוחות. בנוסף, אנו אוספים באופן עקיף מידע נוסף כגון כתובת IP, סוג הדפדפן, זמן שהייה באתר ופרטים טכניים נוספים כמו גם מידע אגרגטיבי אנונימי לצורכי סטטיסטיקה ומעקב אחר תפקוד האתר ושיפורו. לדוגמה, נוכל לאסוף מידע כללי על כמות מבקרים באזור מסויים באתר. שיתוף מידע עם צד ג’ ייעשה אך ורק בשיתוף פעולה מלא שלנו כך שיהיה ברור שנעשה כך ותינתן האפשרות להסרה מהמאגר.לעולם לא נשתף מידע אישי של לקוחותינו ומבקרי האתר שלא למטרות שצוינו לעיל ובכל מקרה ניתן לפנות אלינו להסרה ממאגר הלקוחות בכל עת באחת מדרכי ההתקשרות המצוינות מטה.
  3. החברה מבהירה כי מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו באתרים תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, פלאניפוליה ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתרים הרלבנטיים.
  4. סעיפים אלו נכתבו על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו והחברה תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר לחברה לבצע פעולות שהדין אוסר.
  5. במדיניות זו, החברה מקיפה גם את עובדי החברה, מנהליה ו/או מי מטעמם.
  6. סעיפים אלו שמדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

12. הצהרת נגישות

 1. מטרת הצהרה זו היא ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של אתר פלאניפוליה. לשאלות, בירורים או הבהרות ניתן לפנות למוקד פניות שירות לקוחות פלאניפוליה בטלפון 050-5353-104 רכז הנגישות הארגוני הינו אלבז ידידיה, eddy@planifollia.co.il.
 2. הדרכות שירות לעובדים: צוות שירות הלקוחות של אתר הסחר ושליחי חברת הלוגיסטיקה עוברים הדרכות כיצד לספק שירות נגיש הן במענה הטלפוני והן בעת מסירת המשלוח בבית הלקוח .
 3. נגישות אתר הסחר האלקטרוני של פלאניפוליה: אנו משקיעים משאבים רבים להפוך אתר זה לנגיש בכדי לאפשר את חווית הגלישה לכלל האוכלוסייה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט. המוטו שמוביל אותנו הנו כבוד האדם וחירותו,שכן מדובר באבן יסוד בחברה הישראלית כי כולנו שווי זכויות ושווים במהותנו.
 4. שימוש ברכיב ההנגשה: באתר זה מוטמע תוסף הנגישות enable המסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות. הרכיב עומד בדרישות תקן WACA 2.0. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף. לפירוט אודות הנגשת האתר ניתן ללחוץ על הקישור הנגשה באתר .
 5. למען הסר ספק: אנחנו מחויבים להפוך את אתרינו לנגיש לכלל האנשים,בעלי יכולות ובעלי מוגבלויות. באתר זה תוכלו למצוא את הטכנולוגיה המתאימה לצרכים שלכם.
  אתר זה הנו אתר שמיש לכלל האוכלוסייה ברובו ובהשתדלות מקסימאלית. ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים כי טרם הונגשו או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה ולצד זה אנו מבטיחים כי מתבצעים מרב המאמצים לשפר ולהנגיש ברמה גבוהה ובלי פשרות. במידה ונתקלתם בקושי בגלישה באתר וצפייה בתוכנו אנו מתנצלים ונשמח מאוד כי תפנו את תשומת ליבנו לכך .

  הצהרת הנגישות תקפה נכון לתאריך:
  01.01.2020, 8:15:32

 6. הבהרה: חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

 7. במידה והינך נדרש לאמצעי תקשורת חלופי לטלפון, ניתן ליצור עימנו קשר גם באמצעות המייל – info@planifollia.co.il בפנייתך אנא ציין מספר הזמנה, תאריך רכישה ובאיזה אופן תרצה שנציג השירות יחזור אליך.

13. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

טבלת חישוב דמי המשלוח

חישוב דמי המשולח בקופה יתבצע לפי הטבלה הבאה:

דמי המשלוח יתעדכנו אוטומטית בקופה, לפני ביצוע התשלום
בהתאם לסוג המשלוח שנבחר ולסכום ההזמנה.

סכום הזמנה בשקליםאיסוף עצמישליח עד הבית 
עד 7 ימי עסקים (למרכז 3)
0-299חינם35
300+חינםחינם
החשבון שלי
בקרוב!
חנות וניל